Μια πρόταση-τομή για τον Αγροτικό Τομέα(*)

(*) του Χρήστου Εμμ. Στρατάκη Ο Αγροτικός Τομέας είναι ένας τομέας που παρουσιάζει από τη φύση του αειφορία, άρα έχει μια ενδογενή δυναμική που όσο πιο αποτελεσματικά την αξιοποιήσει ο … Continue reading Μια πρόταση-τομή για τον Αγροτικό Τομέα(*)