Επικοινωνία

Χρήστος Εμμ. Στρατάκης
Μαυρολένης 2, Πλ.Κορνάρου
712 01, Ηράκλειο Κρήτης

τηλ-φαξ 2810 282829
κινητό 6938 274455

email: stratak@gmail.com
www.stratakis.eu