Χρ.Στρατάκης από τον Μοχό: Η δημιουργία πρότυπων ενιαίων βιώσιμων εκμεταλλεύσεων θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο στον πρωτογενή τομέα

Χρ.Στρατάκης από τον Μοχό: Η δημιουργία πρότυπων ενιαίων βιώσιμων εκμεταλλεύσεων θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο στον πρωτογενή τομέα.
 
Στον Μοχό βρέθηκε την Κυριακή 9 Απριλίου ο γεωπόνος και πληροφορικός, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ.Χρήστος Στρατάκης, ως προσκεκλημένος εισηγητής σε ενημερωτική ημερίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μοχού, με θέμα τις “Πρότυπες Ενιαίες Βιώσιμες Εκμεταλλεύσεις: Προϋποθέσεις-Δυνατότητες-Προοπτικές”.
Ομιλητές στην ίδια ημερίδα ήταν ο γεωπόνος, πρ.Υφυπουργός και βουλευτής, κ.Μανόλης Στρατάκης, ο οποίος μίλησε για την αναγκαιότητα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα, καθώς και ο γεωπόνος Νίκος Μπουνάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα 2023-2027.
Ο Χρήστος Στρατάκης αφού ανέλυσε τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα (μικρός κλήρος, πολυτεμαχισμός, γήρανση πληθυσμού, έλλειψη εργατικών χεριών, αυξημένο κόστος παραγωγής), έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εικόνα εγκατάλειψης της κρητικής υπαίθρου: Ελαιώνες στους οποίους δεν εκτελούνται οι αναγκαίες καλλιεργητικές εργασίες, με ελλιπή καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών, ενώ διαπιστώνεται άμεσα ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών καλλιεργείται συστηματικά.

Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, ανά καλλιέργεια και ανά περιοχή.
Το ζητούμενο είναι η δημιουργία πρότυπων ενιαίων βιώσιμων εκμεταλλεύσεων που θα προκύψουν από συνένωση μικρών όμορων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων με κοινά χαρακτηριστικά, οι οποίες θα αποτελέσουν και τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα.
Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι να κατανοηθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας τους, επειδή το απαιτεί η συγκυρία (αύξηση παγκόσμιου πληθυσμού άρα και διατροφικών αναγκών, ανάγκη μείωσης ελλείμματος εισαγωγών-εξαγωγών στην Ελλάδα).


Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πρότυπης εκμετάλλευσης θα είναι:
– Οι ιδιοκτήτες γης παραμένουν ιδιοκτήτες της περιουσίας τους. Σήμερα, που οι ιδιοκτησίες έχουν καταγραφεί και οριοθετηθεί με συντεταγμένες με τη βοήθεια του Κτηματολογίου και τα σύνορα δεν αλλάζουν, μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση από τις μικρές οικογενειακές στις ενιαίες εκμεταλλεύσεις.
– Μπαίνει φρένο στην υπολειμματική αξιοποίηση του υφιστάμενου φυτικού κεφαλαίου, που σήμερα κυμαίνεται στο 40% ή και λιγότερο πχ στην ελιά.
– Αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα-συντελεστές παραγωγής που διαθέτουν οι ιδιοκτήτες και που τώρα μένουν ανεκμετάλλευτα (από την εγκαταλελειμμένη γη μέχρι τα εργαλεία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό του κάθε παραγωγού).

Όπως τόνισε ο κ.Στρατάκης, σήμερα υπάρχουν οι μορφές των εταιρειών, από τις ετερόρρυθμες μέχρι τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως νέα εταιρικά σχήματα.

Σε έναν πρότυπο ελαιώνα δεν μένει τίποτα μη αξιοποιούμενο, από τον ελαιόκαρπο, μέχρι τα φύλλα, τα κλαδιά, τον πυρήνα κλπ, ενώ είναι δυνατή η συγκαλλιέργεια με ψυχανθή για τον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο ή/και τη δυνατότητα παραγωγής χονδροειδών ζωοτροφών άριστης ποιότητας, κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα για έναν ιδανικό συνδυασμό της ελαιοκαλλιέργειας με σταβλισμένη αιγοπροβατοτροφία εντός του ελαιώνα και με ελάχιστο κόστος σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

Τα νέα αυτα πρότυπα σχήματα σε κάθε περιοχή/Δήμο/Περιφέρεια θα καλλιεργούνται με ενιαίο τρόπο, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, θα ακολουθούν βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές και χρήση νέων τεχνολογιών για τη φυτοπροστασία, θα παράγουν πιστοποιημένα προϊόντα, θα μπορούν να επιδοτηθούν και να απορροφήσουν κονδύλια από την ΕΕ ευκολότερα, ενώ θα μπορούν να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές, με κίνητρα που θα θεσμοθετήσει η πολιτεία, όπως για παράδειγμα την πρόσβαση σε καίρια σημεία πώλησης, σε λαϊκές αγορές, σε πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας (λιμάνια-αεροδρόμια). Η νέα μορφή των πρότυπων ενιαίων εκμεταλλεύσεων θα επιδρά συναγωνιστικά σε κάθε περιοχή ώστε να θέλουν όλοι οι παραγωγοί να φτάσουν στο επίπεδο της πρότυπης εκμετάλλευσης.

“Αυτή η μεταρρύθμιση θα δώσει νέα δυναμική στον αγροδιατροφικό τομέα, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και δημιουργώντας περισσότερα οφέλη και οικονομίες κλίμακας. Και κυρίως θα αγκαλιαστεί από τους παραγωγούς και θα αποτελεί κίνητρο για συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας για το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου”, κατέληξε ο κ.Στρατάκης.